Uitgangspunten

Ons pedagogisch project geeft richting aan de begeleiding van de ons toevertrouwde kinderen in hun groei naar volwassenheid.
Dit betekent dat we hen ontwikkelen en positief beïnvloeden door hen vaardigheden en bekwaamheden aan te leren, om zich op een eigentijdse en zinvolle manier voor te bereiden op een latere optimale inschakeling in de maatschappij.

Ons onderwijs is gebaseerd op de krachtlijnen uit ons pedagogisch project: openheid, verscheidenheid, democratie, socialisatie, emancipatie, ontwikkeling van de totale persoon, onderwijskwaliteit, zorg en gelijke kansen, respect voor de medemens, duurzaamheid, lokale verankering, wereldburgerschap en mensenrechten.

Onze visie

Naast de krachtlijnen uit het pedagogisch project, die we delen met de andere scholen uit onze scholengemeenschap, willen wij met het hele schoolteam, ouders en leerlingen uitblinken in volgende waarden: respect, welbevinden, zelfstandigheid en talenten ontwikkelen.

Respect

Wij zetten ons in om onze kinderen kritisch te leren nadenken en beleefd en eerlijk te zijn. We verwachten een brede kijk en een open geest van kinderen, ouders en schoolteam en verwachten respect voor diversiteit en verschillende levensbeschouwingen. We staan op respectvolle communicatie met iedereen die betrokken is bij onze school.

Welbevinden

Wij streven naar kinderen en schoolteamleden die gelukkig zijn en met plezier en een positieve ingesteldheid naar school komen, die zich goed in hun vel voelen en weten dat fouten maken mag! Als schoolteam prikkelen we de leergierigheid van de kinderen en werken we aan leerplezier. Door onze brede basiszorg en differentiatiemogelijkheden zorgen we voor succeservaringen bij alle leerlingen.

Talenten ontwikkelen

Wij stimuleren onze kinderen om al hun talenten en mogelijkheden te ontdekken. Ze krijgen de kans onderzoekend te leren en hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. We leren hen creativiteit in denken en doen en bieden kansen om zichzelf en anderen te laten schitteren.

Zelfstandigheid

Wij leren onze kinderen vol zelfvertrouwen verantwoordelijkheid te nemen en te geloven in zichzelf. We begeleiden de kinderen via zelfredzaamheid naar zelfstandigheid.

De eigenheid van onze vestigingen

Elke vestiging legt zijn eigen accenten bij het vormgeven van deze gemeenschappelijke schoolvisie. In t'Winckeling draait alles rond bewegend leren en leren door bewegen. In onze Kouterschool ligt het accent op samenwerkend en ontdekkend leren. De leerlingen van de Groene Kouter worden gestuurd naar zelfstandigheid en het ontdekken van hun eigen weg.

T'Winckeling

Kouter

Groene Kouter