Schoolraad

Wat is een schoolraad?

De schoolraad is de raad die enkele keren per jaar samenkomt om belangrijke dingen van de school te bespreken. Om die bespreking zo goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk dat alle betrokkenen rond de tafel zitten. Een schoolraad is verplicht.
In de schoolraad zijn vaste groepen vertegenwoordigd: 

De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid over een aantal onderwijsaangelegenheden. De leden van de schoolraad hebben informatieplicht naar hun geleding toe. Deze raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in de school. 

Samenstelling - leden van de schoolraad

Ouders

Dieter Hugelier (Voorzitter) 

Tine Fraeye (afgevaardigde ouderraad)  

Mano Verschuere (afgevaardigde ouderraad) 

Emelie Dejonckere (afgevaardigde ouderraad) 

Michelle Naessens (afgevaardigde ouderraad – reserve) 

Schoolbestuur - directie

Isabelle Degezelle (afvaardiging van het schoolbestuur, Schepen van Onderwijs) 

Vanessa Vromant (Directeur) 

Personeel

Sofie Pluym 

Tinne Holvoet 

Nathalie Ampe 

Filip Decuypere 

Gecoöpteerden

Arnold Balcaen 

 

Afspraken