Schoolraad

Wat is een schoolraad?

De schoolraad is de raad die enkele keren per jaar samenkomt om belangrijke dingen van de school te bespreken. Om die bespreking zo goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk dat alle betrokkenen rond de tafel zitten. Een schoolraad is verplicht.
In de schoolraad zijn vaste groepen vertegenwoordigd:

  • Directie

  • Personeel

  • Ouders

  • Mensen uit de lokale gemeenschap of gecoöpteerden, dit zijn mensen die onrechtstreeks betrokken zijn bij de school.

De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid over een aantal onderwijsaangelegenheden. De leden van de schoolraad hebben informatieplicht naar hun geleding toe. Deze raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in de school.

Samenstelling - leden van de schoolraad

Ouders

Roobrouck Nele (Voorzitter)
Hugelier Dieter (
Secretaris)
Deslee Ilse
Verbeeke Jasmine

Directie

Vromant Vanessa
Arnout Laura
Herremans Nathalie (Knokke)

Personeel

Decuypere Filip
Roelstraete Kaat
Vanoverberghe Kristien

Vercaemst Liselotte
Verstappen Fanny

Gecoöpteerden

Balcaen Arnold
Kesteloot Nick
Verschuere Paul
Afspraken

  • De directie zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad.

  • De voorzitter bepaalt de agendapunten.

  • De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.