Schoolraad

Wat is een schoolraad?

De schoolraad is de raad die enkele keren per jaar samenkomt om belangrijke dingen van de school te bespreken. Om die bespreking zo goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk dat alle betrokkenen rond de tafel zitten. Een schoolraad is verplicht.
In de schoolraad zijn vaste groepen vertegenwoordigd:

  • Directie

  • Personeel

  • Ouders

  • Mensen uit de lokale gemeenschap of gecoöpteerden, dit zijn mensen die onrechtstreeks betrokken zijn bij de school.

De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid over een aantal onderwijsaangelegenheden. De leden van de schoolraad hebben informatieplicht naar hun geleding toe. Deze raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in de school.

Samenstelling - leden van de schoolraad

Ouders

Dieter Hugelier (Voorzitter)

Tine Fraeye (afgevaardigde ouderraad)

Mano Verschuere (afgevaardigde ouderraad)

Emelie Dejonckere (afgevaardigde ouderraad)

Michelle Naessens (afgevaardigde ouderraad – reserve)

Schoolbestuur - directie

Isabelle Degezelle (afvaardiging van het schoolbestuur, Schepen van Onderwijs)

Laura Arnout (Directeur)

Vanessa Vromant (Directeur)

Personeel

Sofie Pluym

Tinne Holvoet

Nathalie Ampe

Filip Decuypere

Gecoöpteerden

Arnold Balcaen

Afspraken

  • De directie zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad.

  • De voorzitter bepaalt de agendapunten.

  • De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.