Het schoolreglement: Hierin werden alle wettelijke bepalingen, goedgekeurd door de gemeenteraad, opgenomen. 


De infobrochure: Hierin vind je concrete info/afspraken binnen onze school.