Welkom op de website van Gemeenteschool Zwevegem, vestiging Kouter - Groene Kouter - Knokke - Te Winckele

Info voor nieuwe peuters vestiging Kouter

Info voor nieuwe peuters  

Uniek in de regio : Peutertjes in eigen peuterklas :

  • aangepaste peuterwerking
  • slaapklasje
  • ondersteuning door kinderverzorgster

Voor de kinderen die in de loop van het schooljaar mogen starten, zijn er kennismakingsvoormiddagen en info-momenten.

De ouders kunnen dan samen met hun peuter(s) vrijblijvend een bezoekje brengen aan onze school.

Ouders van peutertjes die starten in Kouter worden de avond voorafgaand aan het wenmoment uitgenodigd op een info-avond. De ouders krijgen dan uitleg over de school- en klaswerking.

Nadien is er ook gelegenheid om in te schrijven. Wenst u meer informatie of past de datum niet? Neem gerust contact op.

Wat brengt uw peuter mee die dag? Boekentasje + geschild fruit in een doosje + reservekledij en een knuffel (genaamtekend).

Wij kijken er alvast naar uit, tot dan!

Kennismakingsvoormiddagen

Jullie worden verwacht tussen 8u15 en 8u30 in vestiging Kouter.  

Bij het belsignaal (8u30) verlaten de ouders de klas.:

Woensdag 17/10/2018

Woensdag 12/12/2018

Woensdag 20/02/2019

Woensdag 27/03/2019

U kunt uw peuter om 11u40 aan de klas afhalen en een praatje maken met de juf.

Dinsdag 16/10/2018 om 19u info-avond nieuwe kleuters Kouter

Dinsdag 11/12/20018 om 19u info-avond nieuwe kleuters Kouter

 

Dinsdag 19/02/2018 om 19u info-avond nieuwe kleuters Kouter

 

Dinsdag 26/03/2018 om 19u info-avond nieuwe kleuters Kouter

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Wanneer mag uw kind voor het eerst naar school?

Is uw kleuter 2,5 jaar geworden, dan mag het naar school gaan. Dit vanaf de eerstvolgende instapdatum. De instapdata zijn:

- de eerste schooldag na de zomervakantie

- de eerste schooldag na de herfstvakantie

- de eerste schooldag na de kerstvakantie

- de eerste schooldag van februari

- de eerste schooldag na de krokusvakantie

- de eerste schooldag na de paasvakantie

- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag
 

Bereken de instapdatum voor je kleuter.

Instapdata kleuteronderwijs 2017-2018

GEBOREN TOT EN MET ... INSTAPDATUM
1 maart 2015 1 september 2017
6 mei 2015 6 november 2017
8 juli 2015 8 januari 2018
1 augustus 2015 1 februari 2018
19 augustus 2015 19 februari 2018
16 oktober 2015 16 april 2018
14 november 2015  

Instapdata kleuteronderwijs 2018-2019

GEBOREN TOT EN MET ...      INSTAPDATUM      
3 maart 2016 3 september 2018
5 mei 2016 5 november 2018
7 juli 2016 7 januari 2019
1 augustus 2016 1 februari 2019
11 september 2016 11 maart 2019
23 oktober 2016 23 april 2019
3 december 2016 3 juni 2019

Dit betekent dat een kleuter wordt toegelaten in het kleuteronderwijs en als regelmatige leerling beschouwd wordt vanaf de instapdag volgend op de datum waarop het de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt heeft. Vóór de instapdag mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet op school aanwezig zijn.               

 

 Klik
hier om de instapdatum voor je kleuter te berekenen.